Revize dobíjecích stanic

Provádíme revize dobíjecích stanic

Dobíjecí stanice pro elektromobily jsou stále populárnější. Pro zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu je důležité provádět pravidelné revize.

 

Povinnosti provozovatele

Provozovatel dobíjecí stanice je povinen provádět pravidelné revize v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. V České republice je toto stanoveno vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a vyhláškou č. 50/1978 Sb., o bezpečnosti práce při práci s el. zařízením.

 

Termíny revizí

Revize dobíjecích stanic se dělí na výchozí a pravidelné.

  • Výchozí revize se provádí před uvedením dobíjecí stanice do provozu.
  • Pravidelné revize se provádějí v intervalech stanovených příslušnými technickými normami. Pro dobíjecí stanice jsou tyto intervaly obvykle 1 rok až 4 roky, v závislosti na typu a velikosti stanice.

 

Obsah revizí

Revize dobíjecích stanic zahrnuje následující činnosti:

  • Prohlídku všech součástí stanice, včetně kabelů, zásuvek, nabíjecího kabelu a dalších zařízení.
  • Měření elektrických parametrů stanice, jako je napětí, proud a výkon.
  • Zkušební provoz stanice.

 

Zpráva o revizi

Po provedení revize je vyhotovena zpráva, která obsahuje závěry revize a doporučení pro provozovatele.

 

Bezpečnost

Pravidelné revize dobíjecích stanic jsou důležité pro zajištění jejich bezpečnosti. Při revizi se zjistí případné závady nebo poškození, které by mohly vést k úrazu nebo požáru.

 

Doporučení pro provozovatele

Provozovatelé dobíjecích stanic by měli provádět pravidelné revize v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Revize by měly provádět autorizovaní revizní technici.

 

  Zavolejte námMám zájem o cenovou kalkulaci