Revize trafostanic a VN

Provádíme revize trafostanic a VN

Trafostanice jsou zařízení, která slouží k přenosu elektrické energie z vysokého napětí (VN) na nízké napětí (NN). Pro zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu je důležité provádět pravidelné revize.

 

Povinnosti provozovatele

Provozovatel trafostanice je povinen provádět pravidelné revize v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. V České republice je toto stanoveno vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a vyhláškou č. 50/1978 Sb., o bezpečnosti práce při práci s el. zařízením.

 

Termíny revizí

Revize trafostanic a VN se dělí na výchozí a pravidelné.

  • Výchozí revize se provádí před uvedením trafostanice do provozu.
  • Pravidelné revize se provádějí v intervalech stanovených příslušnými technickými normami. Pro trafostanice a VN jsou tyto intervaly obvykle 1 rok až 4 roky, v závislosti na typu a velikosti zařízení.

 

Bezpečnost

Pravidelné revize trafostanic a VN jsou důležité pro zajištění jejich bezpečnosti. Při revizi se zjistí případné závady nebo poškození, které by mohly vést k úrazu nebo požáru.

 

Doporučení pro provozovatele

Provozovatelé trafostanic a VN by měli provádět pravidelné revize v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Revize by měly provádět autorizovaní revizní technici.

 

  Zavolejte námMám zájem o cenovou kalkulaci