Revize solárních elektráren

Provádíme revize solárních elektráren

Solární elektrárny se stávají čím dál tím populárnějšími zdroji energie pro domácnosti i firmy. Aby však fungovaly spolehlivě a bezpečně, je nutné je pravidelně revidovat.

 

Povinnosti provozovatele

Provozovatelé solárních elektráren musí ze zákona provádět pravidelné revize, aby se zajistil bezproblémový a bezpečný provoz elektrárny.

V České republice je toto stanoveno vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a vyhláškou č. 50/1978 Sb., o bezpečnosti práce při práci s el. zařízením.

 

Jak často se provádí revize solárních elektráren?

Zákonná lhůta pro revizi solárních elektráren je 3 roky.
Doporučuje se však provádět revizi každoročně, a to z preventivních důvodů.
Častější revize pomohou včas odhalit drobné závady a předejít tak vážnějším poruchám.

 

Co zahrnuje revize solárních elektráren?

Rozsah revize se liší v závislosti na typu a velikosti elektrárny. Běžně revize zahrnuje:

  • Vizuální kontrolu: Technik zkontroluje fyzický stav panelů, kabelů, konstrukce a dalších komponentů elektrárny.
  • Měření: Provedou se měření elektrických parametrů, jako je napětí, proud a výkon.
  • Funkční zkoušky: Technik ověří funkčnost všech systémů elektrárny, včetně střídače, regulátoru a ochranných prvků.
  • Termovizní kontrolu: Pomocí termovize se zkontrolují solární panely na výskyt tzv. hotspotů, což jsou místa s nadměrným ohřevem, které mohou vést k poklesu výkonu a zkrácení životnosti panelů.

 

Zpráva o revizi

Po dokončení kontroly obdržíte obsáhlou zprávu, která shrnuje zjištěné závěry a obsahuje praktická doporučení pro provoz vaší solární elektrárny.

 

Bezpečnost

Bezpečnostní kontroly solárních elektráren hrají klíčovou roli v prevenci rizik.
Pravidelné revize umožňují včas odhalit skryté závady a poškození, čímž se eliminuje riziko úrazu či požáru.

 

Závěr

Revize solárních elektráren je důležitá investice, která se vám vrátí v podobě bezpečnějšího a spolehlivějšího provozu elektrárny a delší životnosti jejích komponentů. Nezapomeňte si proto včas objednat revizi u oprávněné osoby.

 

  Zavolejte námMám zájem o cenovou kalkulaci