Zdvihací zařízení a jeřáby

Provádíme revize zdvihacích zařízení a jeřábů

Zdvihací zařízení a jeřáby jsou zařízení, která se používají k zvedání a manipulaci s břemeny. Pro zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu je důležité provádět pravidelné revize.

 

Povinnosti provozovatele

Provozovatel zdvihacího zařízení nebo jeřábu je povinen provádět pravidelné revize v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. V České republice je toto stanoveno vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a vyhláškou č. 270/2009 Sb., o bezpečnosti práce při používání strojů a technických zařízení.

 

Termíny revizí

Revize zdvihacích zařízení a jeřábů se dělí na výchozí, pravidelné a mimořádné.

  • Výchozí revize se provádí před uvedením zdvihacího zařízení nebo jeřábu do provozu.
  • Pravidelné revize se provádějí v intervalech stanovených příslušnými technickými normami. Pro zdvihová zařízení a jeřáby jsou tyto intervaly obvykle 1 rok až 4 roky, v závislosti na typu a velikosti zařízení.
  • Mimořádné revize se provádějí v případě:
    • změny konstrukce nebo technických parametrů zařízení
    • závady nebo poškození zařízení
    • nehody s zařízením

 

Doporučení pro provozovatele

Provozovatelé zdvihacích zařízení a jeřábů by měli provádět pravidelné revize v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Revize by měly provádět autorizovaní revizní technici.

 

Přehled typů revizí zdvihacích zařízení a jeřábů

Výchozí revize

Výchozí revize se provádí před uvedením zdvihacího zařízení nebo jeřábu do provozu. Její účelem je zjistit, zda je zařízení v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, a zda je bezpečné pro provoz.

Pravidelná revize

Pravidelná revize se provádí v intervalech stanovených příslušnými technickými normami.

 

  Zavolejte námMám zájem o cenovou kalkulaci