Revize elektroinstalací

Co je revize elektroinstalace?

Revize elektroinstalace je odborná prohlídka a zkouška veškerých silových rozvodů elektrické energie. Jedná se o následné  posouzení, zda je elektroinstalace v pořádku z hlediska provozuschopnosti a hlavně bezpečnosti.

 

Proč si revizi dělat?

Nejvýznamnějším důvodem revize je kontrola bezpečnosti. Elektrorevizi si také může vyžádat například pojišťovna v souvislosti s podmínkami pojištění majetku nebo také si ji může vyžádat Inspektorát Práce.

 

Kdy nastává povinnost revize elektroinstalace?

Lhůty k revizím elektroinstalací se řídí dle norem ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a nařizením vlády č. 190/2022 Sb. Kde je přesně stanoven průběh revize, co a v jakém pořadí se kontroluje a také náležitosti revizní zprávy.

Dále tyto normy určují povinnost pravidelné revize elektroinstalace například pro vlastníky bytových domů, a to ve společných prostorách domu, nebo pro firmy. Stejně tak se povinnost vztahuje na případy, kdy se do provozu uvádí nové elektrické zařízení (například v novostavbách).

 

Podle objektu a prostoru

Revizní lhůty
V objektech určených pro administrativní činnost 5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely 3 roky
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob 2 roky
Prozatimní zařízení stavenišť půl roku
Pojízdné a převozné prostředky 1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu 3 roky
Protory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek 1 rok

 

Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny

Revizní lhůty
LPS chránící kritické systémy 2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení 4 roky

 

Provadíme také revize

  • instalace průmyslových objektů
  • kamenných prodejen
  • hotelů
  • hal
  • instalací pro školy a školky
  • a jiné...

 

Typy revizí 

  • Výchozí revize - pro první uvedení do provozu 
  • Pravidelná revize - pro kontrolu stavu elektroinstalace
  • Mímořádná revize - po úpravě elektroinstalace

Elektroinstalace v průmyslových budovách Nový Jičín

 

  Zavolejte námMám zájem o cenovou kalkulaci